„Науката е слънце, което във душите грей!“

Студентските неволи започват преди самото постъпване в университет. И ако смятате, че у нас студентите живеят в лоши условия, то тогава ви предлагаме да разгледате как изглеждат общежитията в различните краища на света.