Когато малкото ви момиче навърши 8, ще започне да преминава през различни промени – нови приятелства, външен вид, училищни отговорности. Това ще повлияе много на самочувствието ѝ. 

Ние сме минали по този път, но за навлизащите в тази възраст момичета е трудно и ново. За щастие всеки родител може да помогне. 

Ние знаем, че всеки трябва да е самоуверен, а това качество е изключително важно за подрастващите.

Ето и как да помогнем на момичетата ни.