Всеки път, в който предизвикаме ума си, му даваме възможността да се развива и да става все по-добър в логическото мислене. Ето защо не бива да изпускаме подобни шансове.

Ние обичаме подобни загадки. Подготвили сме няколко картинки за наблюдателните. Вашата задача е да откриете какво не е наред, какво не е логично да е на мястото, или пък не отговаря на броя на останалите неща. Тайната е в детайлите.