Винаги в офиса ще се намерят колеги, които могат да направят атмосферата непоносима. Тяхното грубовато поведение и странностите им може да вбесят дори най-хладнокръвния човек.

Имали ли сте такива колеги?