При хората да станеш на 100 години си е направо рядкост и повечето от животните живеят доста по-малко, но за някои представители на животинското царство 100 години са все още тийнейджърска възраст.

Днес сме подбрали едни от най-големите дълголетници на Земята, някои от които са били живи, когато Колумб открива Америка.