Често приемаме лукса и удобствата на живота за даденост, забравяйки, че много от хора живеят без дом, без пари и без питейна вода.

Простите неща в живота, които игнорираме и не оценяваме, са лукс за огромна част от населението на Земята.

Представяме ви 10 ежедневни удобства, които не осъзнаваме колко са важни.