Независимо дали са малки, големи, с един родител, или мултикултурни, всички семейства имат едно общо нещо: те ни осигуряват чувство за принадлежност и ни правят това, което сме. В поредица от семейни портрети, живеещият в Ню Йорк фотограф Мишел Кроу улавя същността на това, което е семейството, във всичките му форми. По думите му: "Този проект показва колко разнообразно може да бъде едно семейство и колко красиво е то." Той изследва разликите и приликите в ежедневния семеен живот по целия свят.

Надяваме, че тези портрети ще ви накарат да оцените още повече уникалността на вашето семейство.