Без значение от тяхната популярност, те остаряха. И е врме да им дадем заслужена пенсия. А ако все пак не си съгласна с нас, то те предупреждаваме, че е напълно възможно да усетиш втренчените погледи в себе си съвсем скоро.