Направата на красива торта изисква много умения. Ето защо няма как да очакваме, че домашните ни опити ще приличат на творенията на майстор сладкар.

И все пак има хора, които наистина трябва да спрат да се опитват.