Въображението е подарък, който често се крие и излиза наяве само във време на нужда или скука. Способността ни да творим е нещо естествено. Способност, която всички можем да развием по различен начин.

Искаме да ви покажем тези неизвестни талантливи личности, създаващи произведения на изкуството.