Дори и някои мъже да се радват да са до жена си по време на раждането, има някои, които нямат никакво желание. Това ни кара да се замислим какви са предимствата и недостатъците, ако бащата на детето ни е с нас по време на раждането. 

Искаме да ви разкажем и за двете страни, защото трябва винаги да сме информирани.