Не е лесно да си жена - заявяваме го твърдо и отговорно. Всеки ден се изправяме пред куп трудности, които са абсолютно непонятни за мъжете.

И за да онагледи точно както имаме предвид, Ашли е направила комикс, който отлично описва добре познатите проблеми на всяка дама. 

А вие изпадали ли сте в подобни ситуации?