За да намери своята Единствена, на всеки мъж му се налага да се сблъска и премине през много неща, в това число и да оцелее след поне десетина връзки. Психологът Саманта Родмън смята, че поведението на всяка една от тези дами носи ценен урок и дори ги разделя на 10 типа, с които ще те запознаем днес. Признай си, че си ги срещал!