Някои хора казват, че възрастта е просто число, докато други се страхуват от наближаващите си рождени дни.

Затова е общоприето, че младото лице винаги е за предпочитане. Но и тези, на които не можем да им дадем истинските години срещат проблеми.

Как бихте се почувствали, ако никой не вярва, че личната ви карта е истинска? А ако винаги търсят родителите ви, когато трябва да се говори за нещо важно? С тези  и други проблеми се сблъскват хората, които изглеждат прекалено млади.