Женското ежедневие е тежко като цяло. Трябва да изглеждаме добре всеки ден, да знаем накъде отива живота ни и да можем сами да се оправим с проблемите в работата ни.

Представяме ви 14 комикса, които представят по комичен начин ежедневието на всяка дама, но през зимния и коледен период.

Коя илюстрация за отнася най-много за вас?