Всички сме толкова различни една от друга. Едновременно с това обаче, се сблъскваме със същите дилеми, които се изпречват на пътя ни ден след ден. 

Художникът Акшара Ашок ни представя именно такива ситуации чрез своите илюстрации. Тя ни учи, че не сме сами в тази сложна и мълчалива борба да бъдем жени, просто трябва да погледнем нещата откъм веселата им страна и всичко ще бъде малко по-лесно. 

Представяме ви 16 типично женски ситуации, на които няма как да не се посмеете, припознавайки себе си в тях.