Любопитни, бдителни, досадни, войнствени - нашите съседи правят живота ни по-ярък и ни учат на търпение и спокойствие.

Но ако всички те нямаха своите странности, нямаше да има на какво да се смеем и какво да разказваме на приятелите ни.

Представяме ви 16 забавни комиска за различните съседи и тяхното определение.