Бащите - те винаги са до нас в труден момент, винаги ни подкрепят и вдъхват кураж. Тези илюстрации показват нагледно красотата на бащината обич.