Животът с деца е наистина забавен, но и много голямо предизвикателство. Ежедневието е изпълнено с много интересни ситуации и една майка е решила да го пресъздаде през своите очи.

Мария Горбунова прави толкова забавни илюстрации, в които често можем да се открием. Съгласни ли сте?