Ергенският живот е прекрасно, но след сватбата той коренно се променя. Разбира се, промяната е чудесна.

Но какви точно промени настъпват в живота на мъжете и жените след встъпването в брачен съюз?