Светът се променя непрекъснато и няма нищо странно в това. Някои промени ни харесват, но други ни натъжават. Важно е да успеем да натрупаме опит от случилото се и да пренесем наученото в настоящето.

Представяме ви 11 комикса, които ни показват колко се е променил той.