За всяко ново поколение вещите и дейностите от преди се струват странни. Например, нашето поколение, не разбира с лекото това, което родителите ни, особено майките ни, са преживели на нашата възраст.

Ето защо е интересно да се върнем назад и да видим каква е била реалността тогава и сега.