Провалът е част от живота и трябва по-бързо свикнем с тази мисъл, за да можем по-лесно да приемаме дребните спънки, които се изпречват на пътя ни. А докато това се случи, можем да се забавляваме с чуждите провали.

Споделяме с вас 14 души, които са се провалили и наистина нямат късмет.