Елемент от облекло с дизайн, който прилича повече на петно, отколкото на мода… Знак на вратата, който няма никакъв смисъл… Това са само два примера за грешки, допуснати от хора, които ни карат да поставим под въпрос дизайнерските им умения.

Вижте изображения на няколко неуспешни дизайна – надяваме се, че ще ви помогнем да се посмеете от сърце.