Мързелът е двигател на всяко действие. Ние пък вярваме, че всички трикове в живота са създадени с цел да излезем от ситуации, които на пръв поглед нямат изход. Тези хора са доказателство.

Ние сме изумени от уменията им и нямаше как да не ги покажем. Разгледай ги!