Възпитанието на детето е важна част от неговото съзряване. Погрешно е да смятаме, че децата в ранна възраст нямат нужда да знаят какви са правилата за държане в обществото. Разбира се, не става дума само за „моля“ и благодаря“, а за това, че децата трябва да знаят как да уважават по-възрастните, как да се държат с връстниците си, с родителите си и много други.

Dama.bg ти представя списък с 15 маниери, които ще помогнат на малчуганите да се държат правилно навсякъде.

• Децата трябва да казват „Моля“, когато искат нещо, както и „Благодаря“, когато го получат.

• Те трябва да знаят значението на „Извинете“, когато искат да се разминат с някого или искат да привлекат нечие внимание.

• Малчуганите не бива да прекъсват нечий разговор, ако не са част от него.

• Те не бива да коментират външния вид или характер на хората по груб начин.

• Децата трябва да знаят, че винаги трябва да искат позволение.

• Важно е да знаят как да изкажат благодарност.

• Хигиената на обществени места не е за пренебрегване. Научете малчуганите да прикриват устата си с ръка, когато кашлят или кихат, как да използват салфетка.

• Те трябва да могат да отговарят учтиво, когато някой ги заговори.

• Научете децата, че трябва да уважават личното пространство на околните, като например да почукат на вратата, преди да влязат в стаята.

• Добрите маниери на масата също са важни. Те не бива да се пресягат през масата, а да помолят ястието да им бъде подадено от някого.

• Задържането на вратата отворена, когато някой влиза, също е важно.

• Малчуганите не бива да оставят разхвърляно след себе си. Научете ги как да разчистват, след като да приключили с игрите или пък с храненето.

• Децата трябва да запомнят имената на хората и да се обръщат към тях по име, когато започват разговор.

• Научете ги, че не бива да правят боклук и той трябва да бъде изхвърлян на обозначените за целта места.

• Те трябва да знаят, че е учтиво да си свалят обувките, когато влизат в нечий дом.