Днес решихме да ви представим един изключително интересен тест, който помага да се провери цветоусещането и степента на цветна слепота у всеки. Тестът носи името на д-р Шинобу Ишихара, професор в Токийския университет, който за първи път публикува разработките си през 1917 г.
Идеята на тестът се състои в големия брой цветни табла, всяко от които се състои от привидно случайно разпръснати кръгове с различна големина и цвят. В изображението, което се образува на таблото, някои кръгове образуват геометрична фигура или число, които достатъчно ясно се открояват за хората с нормално цветоусещане, но са невидими или трудно видими за хора с нарушения като далтонизъм, проявяващ се в неразличимост на червения от зеления цвят.

Любопитно е да знаете, че пълният тест на Ишихара се състои от цели 38 табла, но наличието на проблем в цветоусещането обикновено може да се установи дори и само от първите няколко табла.

Е, готови ли сте да се вгледате и да откриете числото? Съветваме ви, ако не виждате нищо, да се консултирате със специалист.