Атанас Христов Далчев е роден на 12 юни 1904 година. Жизненият му път приключва на 17 януари 1978 година. 

Атанас Далчев се нарежда сред най-бележитите поети и преводачи на 20 век. Някои от творбите му са издавани на чужди езици.

Представяме някои от най-бележитите цитати на големия български поет.

„Забравяй! Забравяй! Забравяй! Иначе не можеш да съществуваш...“

„Приятно е да бъдеш възмутен: едновременно чувстваш другите виновни и съзнаваш собственото си превъзходство.“

„.. и зла измислица е мойто съществуване!...“

„Между писателите има общо, колкото между пътниците в един трамвай.“

„Мълчанието е най-трудното нещо и на сцената, и в живота.“

„Струва ми се съвсем погрешно да се противопоставя красотата на истината. Те може да се различават, но не си противоречат.“

„Символизмът е мъртва поезия.“

„Ако хората бяха съвършени, нямаше да се различават помежду си. Индивидуалността, изглежда, произхожда от несъвършенството.“

„Приятелството се измерва с искреността, която то може да понесе.“