Тъжно е.
Когато според мен нещо е бяло.
А според теб черно.

Когато на мен ми се спи.
А на теб ти се излиза.

Когато на мен ми се разхожда.
А на теб ти се стои вкъщи.

Когато аз искам да ходим на бар.
А на теб ти се ходи на театър.

Когато на мен ми се гледа сериозен филм.
А на теб ти се гледа комедия.

Когато според мен нещо е смешно.
А според теб глупаво.

Когато аз виждам муха.
А ти слон.

Бели кахъри, нали?
Да.
Така е.
Несъмнено.

Но е странно.
Че именно те са способни.
Да пресушат всяка капка щастие.
И тогава.
Дори "Обичам те".
Спира да бъде достатъчно.