Хора, които пилеят пари


Хора, които искат заеми от тях


Хора, които не изплащат заемите си


Родители, които не възпитават децата си


Професионални партньори, които не изпълняват задълженията си


Хора, които оставят пастата за зъби отворена


Да четат поезия


Да бъдат заставяни да бъдат шофьори


Да оставят децата си сами вкъщи


Лоши прически