Когато растяхме ние, около нас имаше доста хора, които помагаха в нашето възпитание – семейство, съседи, учители. Те ни научиха, че трябва да се отнасяме към всеки с уважение. Но през последните няколко години става все по-ясно, че тези връзки се късат под натиска на модерния начин на живот. Има и деца, които буквално полагат усилия, за да могат да изживеят нормално детство, което не включва мобилни устройства. Но защо детството трябва да бъде борба?

Всъщност напредъкът на технологиите не означава, че основните нужди на децата са се променили. Можем да им повлияем, използвайки основни практики:

Необходимо е наистина да изслушваме децата

Да се здрависаш с малчуганите, да ги гледаш в очите и да показваш интерес към думите им – това са сигнали, които се свързват с уважение. Ето защо е важно да се държим толкова внимателно и да изслушваме малчуганите. Ключовата дума е „чуване“.

Постоянството е задължително

Децата стават недоверчиви, когато не спазвате обещанията си. Те се нуждаят от стабилност, която се изразява в това да знаят, че вие ще бъдете до тях всеки ден и всеки път, когато те имат нужда от вас.

Трябва да вярвате в способностите на децата

Децата усещат вашите съмнения. Те искат да ви накарат да се гордеете и в случаите, когато вие не ги окуражавате, те усещат, че разочароват най-важния за тях човек. Логично е след това самочувствието да намалее и да се появи страх от провал. Вярвайте в детето си и му го показвайте. За тях е изключително важно да знаят, че във ваше лице те винаги ще намерят подкрепа.

Бъдещето на децата е в нашите ръце и ние трябва да направим всичко необходимо, за да отгледаме силни и разумни хора.