На 7 май честваме Международния ден на радиото и телевизията.

История на празника

През 1895 година Александър Попов представя новото си откритие. За първи път пред Руското физическо дружество в Санкт Петербург той демонстрира уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. Но Попов не представя уред за приемане и предаване а само за приемане. Основното му предназначение е да докаже, че свойствата на различните метални прахове като детектори за наличие на електромагнитно поле (на радиовълни), а не за комуникация.

Различни източници твърдят, че в края на демонстрацията си Попов е споменал за възможността устройството да служи за “сигнализация”, след намирането на достатъчно мощен източник на излъчване (под “сигнализация” по това време се е разбирало комуникация).

Използваната от Попов схема е на Лодж, който я е представил година по-рано в Оксфорд. Попов не го отрича, но твърди, че е усъвършенствал устройството на Лодж, а и схема на самото устройство от въпросната демонстрация не съществува.

През 1899 година той добавя и телефонна слушалка към уреда, като по този начин се създава възможност за слухово приемане на сигналите. През 1899 година се създава първата радиовръзка с практическо значение.
У нас Денят на радиото се отбелязва от 1945 година, а от 1968 година се отбелязва Ден на радиото и телевизията.

В България

В България символът на телевизията и радиото е телевизионната кула в София, която е построена през 1959 година и тогава е била най-високата сграда в столицата – тя е 120 метра.