Енергиите днес ни подтикват най-накрая да приключим делата и да вземем решенията, които толкова дълго време отладаме. Сега ще си поставим важна цел, ще поискаме обяснения, ще направим уточнения, ще сложим спирачки на импулсивното си поведение или ще намерим отговори на ключови въпроси, като внимателно проучим наличните доказателства или разрешим пъзел или загадка, които ни притесняват. Има много неща, които ще научим, и други, които ще ни бъдат разкрити, водейки ни към правилни заключения, но и към заплащане на последствията.

Мислете внимателно, преди да предприемете каквито и да било финансови или романтични стъпки. Лекомислието, високото самочувствие и незрялостта могат да ви струват скъпо и да ви въвлекат в ситуации, от които няма да е лесно да се измъкнете.