Денят изисква от нас да се държим зряло, сериозно и отговорно, като даваме приоритет на нуждите си, а не на желанията си. Трябва да се справяме със задълженията и отговорностите си, но тъй като трябва да имаме чувство за мярка и време, не бива да предприемаме нищо, което не е по силите ни или не е наша отговорност. От друга страна, това е подходящото време да организираме и да си поставим цели, за да можем бавно да ги постигнем.

Сексуалното ви настроение е приповдигнато, но не изпитвате удовлетворение, може би защото наличните ви възможности на този етап са малко.