Забавлението продължава и днес, когато енергията на небесните тела ни кара да погледнем напред и да видим как можем да променим обстоятелствата в живота си. Ясно и емоционално сме по-отпуснати и по-леки, опитваме се да видим нещата от друга гледна точка, по-отстранено и да разберем, че да рискуваме нещо различно или да не се страхуваме от това, което не знаем, е единственият начин да се развиваме!

Има странно или ексцентрично поведение в дома, връзката или работата ви, с което не знаете как да се справите. Но ако не ви пука, може би ще постигнете по-добри резултати.