Днешният ден ще подложи на изпитание нервите и издръжливостта ни. Той ще ни предизвика като наложи отменяне или отлагане на срещи и ще затрудни ежедневието ни с различни повреди на средствата за комуникация или транспорт, на техниката или на дома. Капаните, лъжите, измамите, илюзиите и разочарованията също са в програмата! Сякаш всичко това не е достатъчно, от нас се иска да бъдем внимателни с вещите си, поради кражба или загуба. Също така трябва да сме наясно с измамите при покупките си, тъй като може да се окаже, че сме платили цяло състояние за продукти, които са надценени или фалшифицирани.

Бъдете внимателни, защото по пътя ви има дупки. Дневната светлина, прибързаността или доброто ви сърце ще ви струват скъпо материално и емоционално. Внимавайте за личните си вещи, парите и особено за сърцето си, защото може да се сблъскате с лъжа, която силно да ви нарани.