Как да се превърнеш в истински благодетел?

Ако искаш да живееш спокойни, не оказвай помощ, когато тя не е била изрично поискана. В противен случай се превръщаш в спасител и се оказваш в странен триъгълник – преследвач – спасител – жертва. Да, неизбежно е да се превърнеш в жертва.

Истинският благодетел е човек, който върши добрини, без да иска признание за това. Егоистичните подбуди трябва да останат на заден план, когато искаме да помогнем на другите.

Ако смятаме, че сме „благодетели“, то ние не сме такива. Истинският благодетел не търси нищо в замяна.

Най-важното е да имаме ясни подбуди, когато искаме да помогнем, защото рискуваме да се превърнем в хора, които натрапват помощта си на някой, който дори не я е поискал.

Не мисли за добрините, които ще извършиш, а за факта, че всички сме длъжни да вършим добро, независимо дали то е с цел да помогне на някого.