Ако сам се съдиш и критикуваш - и другите ще те осъждат и критикуват.

Ако сам си причиняваш болка - и другите ще ти причинят болка.

Ако сам се лъжеш - и другите ще те лъжат.

Ако сам си безотговорен пред себе си - и другите ще бъдат безотговорни към теб.

Ако сам се обвиняваш и упрекваш - и другите ще те обвиняват и упрекват.

Ако сам си емоционално жесток към себе си - и другите ще бъдат емоционално (и дори физически) жестоки към теб.

Ако сам не се вслушваш в чувствата си - никой няма да се вслуша нито в чувствата ти, нито в теб.

Но...

Ако самият ти се обичаш - и другите ще те обичат.

Ако самият ти се уважаваш - и другите ще те уважават.

Ако самият ти си имаш доверие - и другите ще ти се доверяват.

Ако самият ти си честен със себе си - и другите ще бъдат честни с теб.

Ако самият ти осъзнаваш своята стойност и се цениш подобаващо - и другите също ще те оценят!

Автор: Г. Муравьова

Превод: Melisa