Близнаци – често родителското бреме за тях е прекалено тежко. Близнаците се отнасят с децата си като с равни, но не са особено внимателни към тях. Затова понякога родителят Близнаци е неприятно изненадан от липсата на уважение от страна на децата му. На тези родители не им достига твърдост и настойчивост, но с времето се научават.

Родителите учат от децата си и обратно. В семейство с родители Близнаци, децата са щастливи, именно защото приемат родителите си като равни и споделят всичко с тях. По този начин родителите са спокойни за децата си и децата са спокойни, че родителското тяло винаги ще ги защити.