Те са мъдри, разумни и практични - ако разбира се може да използваме тези прилагателни за деца. Те също така са пестеливи и получават това, което искат, заради което приличат на възрастни хора. Въпреки това те са смешни, сладки и много дружелюбни. Лесно се адаптират към нови компании, създават приятелства и последователи за нула време. Те са родени лидери и целта на родителите им е да променят доминиращото им поведение, но не е нужда да "обработвате" детето си. Те най-често са подстрекателите в игрите и безобидните жени и най-често те измислят сценария. Маймуните-телци са добри и надеждни приятели, често имат зряло поведение по отношение на много неща и родителите им много се гордеят с това. Вървят към целта си твърдо и уверено, без да обръщат внимание на дребни препятствия по пътя си. Те са реалисти до мозъка на костите си, понякога разбирането им за ситуациите е по-точно от това на възрастните.