Избери момичето, чието сърце е било разбивано. Защото това е момичето, което вярва в любовта. Това е момичето, което въпреки преживените разочарования, не се страхува отново да протегне ръка. Това е момичето, което не иска и не умее да пази сърцето си, защото знае, че да затвориш сърцето си... значи да се затвориш за живота.

Избери момичето, чието сърце е било разбивано. Защото това е момичето, което знае какво е да те боли и затова не би ти причинило болка. Това е момичето, което знае какво е да те лъжат и затова не би излъгало. Това е момичето, което знае какво е да си играят с чувствата си и би пазило твоите. 

Избери момичето, чието сърце е било разбивано. Защото това е момичето, което се е научило да се справя само, дори когато има най-голяма нужда от подкрепа. Това е момичето, което винаги намира сили в себе си да подкрепи мъжа до себе си. Това е момичето, което е опора за другия, дори когато чувства, че няма на кого да се опре.

Избери момичето, чието сърце е било разбивано. Защото това е момичето, което не сравнява връзката си с връзките около себе си. Това е момичето, което не сравнява мъжа си с мъжете около себе си. Това е момичето, което не сравнява живота си с живота на хората около себе си.

Избери момичето, чието сърце е било разбивано. Защото това е момичето, което не мисли какво дава и какво получава. Това е момичето, което мисли първо за другия и после за себе си. Това е момичето, което наистина умее да обича.

Избери момичето, чието сърце е било разбивано. Защото това е момичето, което наистина си заслужава.