Макар и бащите все още да имат репутация на по-малко ангажирани с децата си, скорошно проучване показва какви всъщност са съвременните бащи.

За разлика от предишните поколения, проучванията показват, че модерните бащи не само са по-малко строги, но и децата им се страхуват по-малко от тях. Проучването се нарича с шеговитото име "Почакай само баща ти да се прибере" и установява, че съвременните татковци попадат в три различни категории:

Осигурители: Според изследванията, това са татковците, които осигуряват основния доход в семейството и взимат родителски напътствия от майката. Това са традиционните бащи, които помагат, когато е необходимо, но оставят по-голямата част от грижите на мама.

Официални заместници: Тези татковци все още работят на пълен работен ден, но са и силно ангажирани в родителството. Двамата родители са един отбор и бащите често поемат някои традиционно женски задачи, помагат в грижите и поемат контрола през уикендите.

Грижещи се: Татковци, които основно се грижат за децата си, попадат в тази категория. Тези бащи работят от вкъщи или работят на непълен работен ден и са много по-отговорни за грижите над децата от другите два вида. Те не позволяват на половите норми или стереотипи да се изпречат на пътя им.

От 900-те участници в проучването, 54% смятат, че срещат по-малко разбиране в работата си за промените, които настъпват, когато станеш баща, а 42% са на мнение, че в медиите и социалните мрежи бащите са изобразени като невежи и глупави. Макар и проучването да установява, че вече фразата "Почакай само баща ти да се прибере" вече е приемана като награда, а не като заплаха, 50% от родителите смятат, че медиите трябва по-добре да показват чувствителната страна на татковците.

"Днешните татковци вземат все по-голямо участие в ежедневните решения в домакинството", заявява Кърсти Блур, старши директор на международната медийна мрежа Виаком. "Те купуват хранителни стоки, вземат решение какви дрехи и играчки да се купуват и участват в избора на детска градина и училище. Най-важното е, че татковците чувстват, че трябва да бъдат изобразявани като много по-ангажирани и грижовни към децата си в медиите".