Напоследък в социалните мрежи все по-често можете да срещнете текстове на астрологични теми, гадания с Таро карти, духовни практики и какви ли още не модерни техники, които дават възможност да узнаете нещо повече за себе си. Сега обаче ви предлагаме да се запознаете с един друг метод, а именно какво се крие зад линиите на вашите длани. Той може да ви помогне да разберете миналото си и да се информирате за бъдещето си.

Ето какво разказват за вас линиите, които образуват буква М.

Видовете линии

Съществува линия на главата, линия на любовта, линия на живота и линия на съдбата. Линията на главата символизира вашите умствени черти и личност, линията на любовта показва вашите емоционални черти и очаквания за взаимоотношенията в живота ви, а линията на живота представлява вашето здраве и дълголетие. Разположението на линиите е както следва - линията на живота е най-дългата, започваща от свивката на ръката и приключваща в началото на дланта. Линията на главата е правата диагонална линия точно над линията на живота. Линията на любовта или още наречена линия на сърцето е извита линия малко под пръстите ви, явяваща се успоредна на линията на главата. Линията на съдбата се простира от върха на линията на главата и продължава надолу успоредно на линията на живота, тя от своя страна представлява интуицията, но не всеки има такава линия. Именно линията на съдбата свързва линията на главата, любовта и живота и образува буква М.

Ако имате буква М?

Когато всички линии на вашите длани са свързани в едно, това ви прави благословени с късмет. Буквата М символизира още силна интуиция, решителност и кариерно израстване. От друга страна, може да означава, че сте склонни да мислите прекалено или да изпълнявате много изтощителни задачи през живота си. Но ако и двете ви длани имат буква М, това предполага страхотни резултати, идващи от вашите усилия.

Ако нямате буква М?

Дори и да нямате буква М на дланите си, това не означава, че не сте интуитивни или креативни. Наличието на този знак е доста рядък символ. Но не се тревожете, вие имате страхотни черти и личност, както и свой собствен късмет, които са предопределени от дължините на вашите линии. Най-точното определяне обаче на вашите линии на дланите може да се направи от специалист.