Някога питали ли сте се какво би станало, ако размерът на планетата ни изведнъж се увеличи двойно? Е, ако сте (или поне в момента се питате) днес ще отговорим на този въпрос.

Теглото ни щеше да се увеличи

Ако диаметърът на Земята беше двойно по-голям, но плътността на планетата беше същата като в момента, то масата на планетата щеше да увеличи и гравитацията да стане два пъти-силна. Това означава, че теглото ни щеше да се увеличи два пъти.

Щяхме да бъдем по-ниски

Тъй като гравитацията е по-силна, тя щеше да оказва по-голямо влияние върху скелета ни и гръбначният ни стълб щеше да се сплеска. Така всички животински видове на планетата щяха да станат по-ниски. Поради същата причина астронавтите „порастват“ до 5 см в космоса – по-слабата гравитация позволява на течността между прешлените да се разшири. След като астронавтите се върнат на Земята, ръстът им бързо се връща към предишното си състояние.

Нямаше да сме толкова добри спортисти

Щяхме да станем доста по-бавни. Щеше да ни е трудно да ходим и да скачаме, а какво остава да тичаме. Щяхме да се уморяваме по-бързо и щеше да ни отнема по-дълго време да си починем. С времето костите и мускулите ни щяха да станат по-силни, за да поддържат нарасналото ни тегло. Въпреки че щяхме да се приспособим към новите условия, едва ли щяхме да поставим много нови рекорди.

Животните щяха да изглеждат по различен начин

Постепенно еволюцията и естественият подбор щяха да си кажат думата и животните щяха да се променят. Най-дребните животни щяха да са засегнати най-малко, защото енергията, която щеше да им е необходима за придвижване, щеше да се увеличи незначително. Паданията щяха да бъдат по-опасни, затова животните, които се катерят, щяха да развият по-силна и здрава захватка.

Дърветата щяха да паднат

Всички дървета могат да растат до определена пределна височина, която зависи от гравитацията. Най-общо казано дървото расте, когато размерът на енергията, която получава от фотосинтезата, е по-голяма от размера на енергията, необходима за транспортирането на водата от корените до върха. По-силната гравитация щеше да наруши досегашния баланс и енергията, необходима за транспортирането на водата, щеше да се увеличи. Наистина високите стари дървета щяха да паднат, а новите дръвчета никога нямаше да пораснат толкова високи.

Вулканите щяха да изригнат

Новият размер на Земята щеше да доведе до повишена вулканична дейност. Дори заспалите вулкани щяха да се събудят след векове сън. По този начин и обликът на Земята щеше да се промени, защото вулканите щяха да опустошат някои места, дори климатът щеше да се промени, защото газовете от изригванията щяха да повлияят на атмосферата.