Когато ти е трудно

Когато ти е трудно, се поспри,

огледай се с усмивка в полумрака.

Спомни си бързо своите мечти,

и смело пак тръгни. Не чакай!

Когато ти е трудно, поплачи!

Сълзите ще измият сивотата.

А после смело пак напред тръгни,

почакай - ще те хвана за ръката.

Когато ти е трудно, полети!

Над облаците има път за тебе.

И този път не свършва призори,

той води до едно безгрижно време.

Когато ти е трудно, дай ми знак!

А аз ще ти изпратя чудесата.

Дори на някой да не си му драг,

усмивка мятай. Давай за отплата.

Десислава Церовска