Лазаровден винаги се отбелязва в съботата преди Цветница.

Най-популярният обичай на празника е лазаруването, което се свързва с гадания за бъдеща женитба. Девойките, които могат да вземат участие в него, трябва да бъдат навършили 16 години, а общият им брой не може да бъде по-малък от 14.

На самия ден, събота преди изгрев, лазарките се събират рано на уреченото място и да запеят. След изпяването на песента лазарките тръгват по махалите.

Лазарките пеят песни за здраве и плодородие, играят и обикалят къщите. Първата мома се нарича „предница“, втората е „средница“, чиято задача е да събира парите, а последната е „задница“. Момата, която води хората се нарича „танчерица“, а другите на хорото са „шеталчици“. Останалите лазарки са „другарки“.

Има специални песни за всеки един от членовете на семейството. Първата песен за домакина, който ги дарява с пари. След това се пеят песни за домакинята, за мома и ерген, за женитба, за малко дете и за млада невеста. В повечето случаи лазарките се гощават в къщите с хляб, сол, лук и праз, плодове, погача.

Според вярванията момите, които не са лазарували, не могат да се омъжат.

Лазаровден се очаква с нетърпение от всички, тъй като внася пролетно настроение и всички се подготвят за Великден.

На Лазаровден имен ден празнуват Лазар, Лазарин, Лазарка. Желаем ви много здраве, успехи и щастие!