Луиз Хей е родена на 8 октомври 1926 година. За съжаление, авторката на известните по цял свят книги за самопомощ почина на 30 август 2017 година. 

Посланията на Луиз Хей са ясни и разбираеми за всеки - щастливо и пълноценно съществуване. Нека си припомним някои от най-добрите и жизнеутвърждаващи уроци, на които ни научи Луиз.

"Преди да стана от леглото, вероятно съм изразила благодарността си за 80 или 100 различни хора, места, неща или преживявания в моя живот. Това е чудесен начин да започна деня."

"Оформяме мирогледа си през детството и цял живот се ръководим от тях."

"Бъди готов за Любовта. Бъди готов да обичаш и да я цениш. Бъди готов да й се отдадеш напълно!"

"Проблемите са просто нова възможност за промени и израстване."

"Започнете да си водите дневник на благодарността. Всеки ден записвайте нещо, за което сте благодарни. Всекидневно казвайте на някого колко сте му благодарни за нещо."

"Във всеки един от нас има 3-годишно хлапе, което просто иска да бъде обичано."

"Ако вярваш, че никой не те обича и че си самотен, това ще намериш в живота си. Ако вярваш, че Любовта изпълва с радост сърцето ти, това ще намериш в живота си."

"Споделете тайната на благодарността. Нека помогнем светът да бъде изпълнен с благодарно, признателно даване и получаване за всички!".