Ти не си за всеки. Има стихове, все едно писани за теб, които други не биха разбрали, както и постепенно растящи стихии в теб, които никой не би имал смелостта да потуши.

Във вените ти тече силна и красива любов, нежна и сладка като мед. Готова си да се влюбиш изцяло в най-нежния от всички светове – именно този свят, блян за всички меки души. Там, където хората не се притесняват да покажат чувствата и любовта си. Завинаги ще бъдеш привързана към тези, с които си била, или поне към нещо, което свързваш с тях. Животът ти ще бъде изпълнен с надежда..

Понякога хората няма да те разбират, защото ти не обичаш това, което е под повърхността, а онова под нея. Няма да се наслаждаваш на луничките им, както и няма да правиш комплименти за цвета на очите им. Ти ще живееш, за да слушаш дишането им през студените декемврийски дни, наблюдавайки как гърдите им се свиват и разширяват в такт със сърцето ти. Ще живееш, за да виждаш как зениците им се разширяват, когато говорят за любимите си неща. Ще живееш, за да слушаш за сънищата им, за да наблюдаваш как изпълват света с нежност.

Не, разбира се, ти не си за всеки. Не спирай да изразяваш бурно любовта си, защото ти не можеш да го правиш по друг начин. Ти си точно този тип човек, който е готов да помогне на непознати навън, който ще седи до малките часове на нощта, чудейки се за онова момче, което си харесвала в 5-ти клас, надявайки се, че където и да се намира той сега, изгревът е достатъчно красив.

Надявам се да се пазиш.

Не позволявай на света да те упреква, защото си твърде искрена, изразяваш себе си и си прекалено нежна. Не му давай възможност да те принуди да бъдеш перфектна, а не истинска, каквато си сега. Наистина се надявам да си щастлива от факта, че не всеки те заслужава. Това, което трябва да правиш, е да се наслаждаваш, че си различна, защото именно хаосът в теб ще промени живота на много хора.