Кой учител е най-добър? — Страданието

Кой учител е най-лош? — Удоволствието.

Кое умение е най-рядко? — Умението да даваш.

Кое умение e най-добро? — Умението да прощаваш.

Кое умение е най-трудно? — Умението да мълчиш.

Кое умение е най-важно? — Умението да питаш.

Кое умение е най-нужно? — Умението да слушаш.

Коя борба е най-опасна? - Фанатичната.

Коя привичка е най-неприятна? - Хитростта.

Коя привичка е най-вредна? - Словоохотливостта.

Кой човек е най-силен? - Способният да разбере истината.

Кой човек е най-слаб? - Считащият себе си за най-силен.

Кой човек е най-разумен? - Този, който следва сърцето си.

Коя привързаност е най-опасна? - Привързаността към тялото.

Кой човек е най-беден? - Този, който от всичко най-много обича парите.

Кой човек е най-близо до Бога? - Милосърдният.

Как да се противопоставим на бедите? - С радост.

Как да се противопоставим на страданието? - С търпение.

Кое отличава здравата душа? - Вярата.

Кое е признак за неправилна постъпка? - Раздразнението.

Кое отличава добрата постъпка? - Мирът в душата

Автор: Монах Симеон Атонски