Известно време си мислех всеки ден „Мисля за това колко съм нещастна с тялото си всеки ден.“ и се чудя какво би било просто да се движа по начина, по който се движат животните, без да има морална йерархия как го правят.

Когато лисица скача, тя просто скача. Когато има по-тъмен кафяв нюанс или е по-малко пъргава или по-хитра, има биологични фактори, добри и лоши, но те не са индикация за начините, по които тази определена лисица се е провалила.

Те не са като начините, по които аз се провалих. Не са като тези неща, които нося със себе си. Не са толкова тежки.

Начинът, по който мисля за биологията е, че искам да напиша анатомична книга, но всички части на тялото ми са обозначени с „нещо, за което да прощаваш“.

„Нещо, което се нуждаеш да приемеш.“

"Нещо, което някой друг ми каза да променя." "Нещо, което някой ми каза, че не си струва да обичаш."

Необходима е толкова много работа, за да бъдеш човек. Някои дни се събуждам и не мога да повярвам, че трябва да продължаваме и продължаваме.